Most Recent Additions*

PDF

Research progress on constituent structure and extraction technique of the polysaccharide from Agaricus blazei
CUI Guomei, LIU Lina, TIAN Guangrui, LI Shunfeng, XU Fangfang, and WANG Anjian

PDF

Ultrasound-assisted extraction and antioxidant study of crude polysaccharide from Agrocybe praecox
HAN Xiaolei, LU Huiying, LIANG Jueqin, FAN Wei, LIU Tao, HUANG Zhiqun, YANG Guoshun, and XIONG Zhi

PDF

Changes of peptides and amino acids in Acetes chinensis before and after autolysis
ZHU Baohua, LI Xiaohui, YANG Zhiyan, HUI Tingting, XU Chenchen, and LI Yan

PDF

Protective effects of Procambarus clarkii shell bioactive peptides on oxidative stress injury of zebrafish (Danio rerio
HE Shuwen, ZHU Haojie, HAN Pengwei, YANG Saijie, CUI Bo, CHENG Yunhui, LI Honghui, and WEN Li

PDF

Research on tomato maturity detection method based on improved YOLOv4 model
LU Jinrui, FU Yan, NI Meiyu, CAO Weigang, and DU Zitao

PDF

Tomato surface defect detection method based on image local variance considering brightness correction
HE Tingting, YAO Jichao, ZHANG Zhonglili, LU Tiangang, and YUE Huanfang

PDF

Food freshness recognition method based on improved ResNet model
WAN Wei, PU Yingxue, WANG Xiang, and LI Chao

*Updated as of 12/03/23.