Most Popular Papers*

PDF

Improvement of Antarctic krill oil on reserpine induced zebrafish depression model
GUO Meng-jie, LIU Yun, WU Zhi-qiang, and JIANG Guo-liang

PDF

Research advances on the functions of probiotic fermented milk in regulating body health
ZHAO Cui-yu, WU Zi-jian, LI Shu-sen, LIU Ju-long, ZHANG Xin-yu, SUN Er-na, and WEN Yan

PDF

Dragon fruit weight estimation based on machine vision and machine learning
LIANG Ying-kai, SHANG Feng-nan, CHEN Qiao, XIAO Ming-wei, LUO Chen-di, LI Wen-tao, and ZHOU Xue-cheng

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.