•  
  •  
 

Food & Machinery (shipin yu jixie) is an open access scholarly journal which comprehensively reports the up-to-date progress of research and development of food science, technologypackaging material and machine. It has been indexed by various databases such as Core Journals of Peking University, Research Center for Chinese Science Evaluation (RCCSE), CNKI, EBSCO, Wanfang Data, JSTChina, etc.

Current Issue: Volume 39, Issue 3 (2023)

Fundamental Research

PDF

Correlation analysis of sensory evaluation and texture characteristics of purple rice Fenyuan
CHEN Wei-xuan, ZHUANG Wan-xian, WU Qian-qian, HE Heng-tao, HU Hai-yin, SUN Ruo-xin, and SONG Xian-liang

PDF

Physicochemical properties of layered starch of japonica rice
ZHANG Chu-jia, JIA Jian-hui, GAO Man, LIU Ying, DOU Bo-xin, and ZHANG Na

PDF

Producing area discrimination of tobacco leaves based on mineral element fingerprinting technology
SUN Jiu-zhe, TONG Zhi-jun, LI Meng, YANG Zong-can, XU Yong-ming, CHEN Dan, WANG Xu-dong, YANG Jin-chu, and ZHANG Ke

PDF

Rapid determination of sulfites by microextraction-ion chromatography in red wine
WANG Zhi-hong, LU Fei, NI Yong-fu, CAO Peng, and ZHANG Hong-wei

PDF

Determination of small molecular peptides in infant formula milk powder by gravimetric method combined with amino acid analysis
HUANG Wei-qian, HUO Wen-xi, XU Li-zhu, HE Min-heng, WU Jun-fa, ZHENG Xue-yin, and LUO Hao

PDF

Effcets of forward threaded element combination on melt transfer characteristics of reverse threaded element
LIU Zhong-yao, HUANG Zhi-gang, DAI Xiang-ji, YANG Ya-nan, and ZHANG Yi-ming

PDF

Effects of screw arrangement in four screw extruder impact on characteristics of polylactic acid flow field
SHANG Jia-wei, HUANG Zhi-gang, ZHANG Yi-ming, YANG Ya-nan, and DAI Xiang-ji

PDF

Optimization and experiment of vibrating screening device for constricted razor
LIU Han, SHENTU Liu-fang, SUN Xing-zhao, WANG Meng, and ZHANG Peng-cheng

PDF

Light weight detection of mango surface defects based on machine vision
NIE Yan-wen, YANG Jia-chen, WEN Hui-xin, GAO Lu, and XU Jian

PDF

Betel nut classification algorithm based on improved Xception
LIU Chang-jun, JIAO Jian-ge, and ZOU Guo-ping

PDF

Quality change of prawn during low-frequency electric field ice temperature storage
YU Ming, XU Li-juan, CHEN Hai-qing, LIANG Zuan-hao, CHEN Shan-shan, LIANG Feng-xue, and AO Fei-fei

PDF

Characteristics of freeze-infrared combined drying of jujube slices
LIU De-cheng, ZHENG Xia, XIAO Hong-wei, YAO Xue-dong, and SHAN Chun-hui

PDF

Study on the anti-fatigue activity of chickpea peptide
DONG Jing-ru, MO Jun-ming, and WANG Sheng

PDF

Effects of aqueous extracts from Ficus pumila on pulmonary dysfunction and inflammation in rats with chronic obstructive pulmonary disease
YAO Mei-xiang, WANG Cheng-yuan, XIE Jian-hua, ZHU Xiao-juan, ZHOU Ming, NIE Shao-ping, and ZHONG Hong-guang

PDF

Study on preparation technology and amino acid composition of ultrasonic-assisted seaweed iodine
LIU Wen-qian, YUE Yuan-yuan, LI Jia-xing, OUYANG Hua-feng, WANG Ru, and WANG Yi-ping

PDF

Effect of different soaking conditions on the quality of tartary buckwheat wine
BAI Jia-jia, JI De-rong, HE Yu-zhen, ZHONG Qiu, and DUAN Li-li

PDF

Preparation of antioxidant hydrolysate of Agaricus blazei Murill
CHEN Zhuo-juan, KE Xiu-xian, and HUANG Xiao

PDF

Study on the processing for mackerel-yam fish-chips
LU Xue-ning, CHEN Huai-yu, GUO Feng-xian, and ZHENG Zong-ping

PDF

Optimization of the infrared drying process for ultrasonic pretreatment of Hami-melon slices
LI Yi-can, ZHENG Xia, YAO Xue-dong, YANG Tao-qing, and ZHANG Ji-kai

PDF

Research status and prospect of pretreatment equipment and technology for freshwater fish
CHEN Lang, WU Wen-jin, CHEN Sheng, SHI Liu, GUO Xiao-jia, and WANG Lan

PDF

Research progress on degradation of aflatoxin B1 by microbial method according to toxicity sites of aflatoxin B1
LIAN Sheng-qing, QIAN Xin, LIU Chu-cen, LI Liang-yi, SUN Chang-po, and ZHOU Wen-hua