•  
  •  
 

Food & Machinery (shipin yu jixie) is an open access scholarly journal which comprehensively reports the up-to-date progress of research and development of food science, technologypackaging material and machine. It has been indexed by various databases such as Core Journals of Peking University, Research Center for Chinese Science Evaluation (RCCSE), CNKI, EBSCO, Wanfang Data, JSTChina, etc.

Current Issue: Volume 38, Issue 11 (2022)

Frontier View

Fundamental Research

PDF

Flavor analysis of passion beer based on GC-IMS technology
GONG Xiao, CHEN Ting-hui, HU Xiao-jun, FAN Wei-wei, LI Ya-jun, and ZHAO Xin-qiang

Safety & Inspection

PDF

Determination of duck meat adulteration ratio in pork stuffing
FEI Ying-min, PAN Lei, NI Xue, and ZHANG Gen-sheng

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Study on optimization of motion parameters of catfish headless processing device based on FEM
LI Chen-yang, SHAN Hui-yong, ZHANG Cheng-hao, TIAN Yun-chen, and WEI Yong

PDF

Research on mill distance monitoring system based on machine vision
LU Shao-jie, WU Wen-bin, ZHANG Wen-long, HOU Ning-pei, LIU Pei-kang, and ZHAO Qi-feng

Packaging & Design

PDF

Storage stability of bilayer indicator films containing anthocyanin
WANG Wen-yan, ZHOU Xi, WEI Zhen, YU Xi-zheng, and XIONG Guo-yuan

Storage Transportation & Preservation

Extraction & Activity

PDF

Analysis of protein extraction and antioxidant activity of enzymatic hydrolysates from scallop processing by-products
GUO Yu, WEN Shi-yu, NI Ce, OU Xiao-hui, QU Ting-min, WU Ying, HE Shu-wen, LI Hong-hui, CUI Bo, CHENG Yun-hui, and WEN Li

Development & Application

PDF

Effect of spray drying on the functional properties of egg yolk powder
ANG Yuan, DUAN Xu, CAO Wei-wei, REN Guang-yue, WANG Zhe, and LI Lin-lin

PDF

Effects of typical hot processing on the quality of chestnut
ZHOU Kui, LI Ming-juan, ZHANG Ya-yuan, and ZHOU Qing

PDF

Preparation and application of Maillard reaction flavors based on cigar tobacco leaf residues
XU Xiu-juan, WANG Ai-xia, HU Shao-dong, SHI Qing-zhao, YANG Chun-qiang, and MA Ji

Advances

PDF

Progress in the analysis and detection of steroidal hormones in royal jelly
LI Zheng, YANG Jing, JIAO Li-li, LI Hui, and WU Wei

PDF

Research progress on extraction of phenols with natural deep eutectic solvent
ZHANG Yi-xin, WU Xu-ran, HE Ruo-han, FENG Shuo, and YANG Feng-qi

PDF

Research progress of mushroom sauce
CHEN Jing, TANG Hao-guo, WANG Jia-kang, YANG Tong-xiang, and MA Li-ping

PDF

Research progress of plant-based meat products
DOU Kang-ning, ZHAO Yong-gan, JIN Shao-ju, LI Chao-min, DENG Tong-xing, and ZHAO Zhi-jun

FM-cover-38.11