•  
  •  
 

Most Popular Papers *

PDF

Mass and heat transfer characteristics and quality optimization of microwave vacuum drying for wakame
ZHANG Qian, LI Shi-yu, LI Xiu-chen, MU Gang, DAI Yi-jun, and ZHANG Guo-chen

PDF

The effect of hygroscopicity on quality characteristics of different freeze-drying fruit and vegetable products
Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, Wang Hai-ou, Li Xing-xia, Li Yue, Yang Fei-fei, Hu Jia-qi, Zhang Hong-lin, and Wang Hai-ou

PDF

Advance in research on heat treatment mechanism of infrared radiation and its application in foods
YU Xian-long, CHU Bin, XIAO Hong-wei, ZHANG Wei-peng, ZHAO Feng, and ZHANG Zong-chao

PDF

Advances in the application of odour fingerprinting techniques in meat products
LI Yue-ming, HAN Bing, WANG Jun-ru, PAN Lei, XU Yi-meng, and ZHANG Gen-sheng

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 02/27/23.