•  
  •  
 

Volume 38, Issue 3 (2022)

Fundamental Research

PDF

Effects of fatty acid chain length on structure and physicochemical properties of high amylose corn starch-lipid complexes
JIANG Jia-ni, XIANG Gui-yuan, DENG Jia-yi, HAN Wen-fang, ZHOU Meng-zhou, JIANG Zhi-rong, XIAO Hua-xi, LIN Qin-lu, LI Bo, and LI Jiang-tao

PDF

Analysis on the difference of metabolites of naked oats from different produced areas
DAI An-na, ZHANG Li-yuan, MIN Guang-liu, and YU Run-zhong

Safety & Inspection

PDF

Determination of nickel in soy milk powder by ultra-wave digestion-inductively coupled plasma mass spectrometry
XUE Min-min, LIU Fang-fang, ZHANG Fan, TANG Ji-wang, YUAN Lie-jiang, WU Hai-zhi, ZHU Li, and GUO Xing-xin

PDF

Determination of seven kinds of saponins in Panax japonicus C. A. Mey from different regions by chemometric evaluation
ZHANG Si-min, ZHANG Ye, WU Hong-nian, LIU Long-ji, SHEN Pei-yao, YAN Jian-ye, and YANG Lei

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Intelligent sorting equipment and system design of seafood
JIN Zong-yi, TAO Xue-heng, JIN Yan, FENG Yi-ran, WANG Hui-hui, and ZHANG Xu

PDF

Design and experiment of coconut meat digge
ZENG Wen-zhang, FAN Jun-qing, and ZHANG Bao-zhen

PDF

Cigarette stem identification and location method based on improved YOLOv3 network
LIU Xin-yu, HAO Tong-meng, ZHANG Hong-tao, and LU Xin-yan

Packaging & Design

PDF

Improvement of cigarette package steering mechanism of YB25 soft packer
HE Ren, TIAN Sen, TIAN Jing, ZHANG Ning, and HE Sheng-yue

Storage Transportation & Preservation

PDF

Effects of flow field distribution on freezing characteristics of mashed potatoes
LI Yao, WAN Jin-qing, WANG You-jun, SUN Xiao-lin, and TONG Nian

PDF

Effects of irradiation on physico-chemical property of Chinese soy-sauced beef
ZHAO Wen-ying, LIU Dan-dan, JIN Jian-qiao, XU Tao, and WU Zi-jian

PDF

Effect of 1-MCP combined with low temperature storage on flavor, texture and physiology of honey peach
ZHOU Hui-juan, YE Zheng-wen, ZHANG Xia-nan, SU Ming-shen, DU Ji-hong, LI Xiong-wei, ZHANG Ming-hao, WANG Bing-xian, and YANG Yun

Extraction & Activity

PDF

Characterization, rheological study and antioxidant activities of polysaccharide from Azolla
YAO Yue-hua, TANG Ning, YING Xi-rui, YING Chao-yang, and CHENG Yong-qiang

PDF

Enzymatic preparation and activity study of rice bran protein-derived ACE inhibitory peptides
ZHANG Ling-yu, MIAO Jian-yin, CAO Yu, DAI Wei-jie, LIU Guo, LI Zhen-wei, and CAO Yong

Development & Application

PDF

Effect of malolactic fermentation on volatile compounds of Rosa roxburghii Tratt wine
GUO Zhi-jun, YANG Lei, LUO Hong-xia, ZHOU Mo-mei, and FANG Yu-lin

PDF

Identification of cut tobacco components based on AdaBoost ensemble learning
WANG Xiao-ming, WEI Jia-xin, MA Fei, WANG Yi-bin, XU Wen-wu, JIN Ya-wei, and LI Qi

PDF

Optimization of Agaricus bisporus bread composite improver and its effect on bread quality
ZHANG Yu-meng, BAO Yu-ting, SUN Yue, LI Xue-ling, and LIANG Jin

PDF

Effect of marinated process on the quality and flavor of Hunan flavor marinated beef
YU Kun, ZHAO Liang-zhong, YIN Shi-xian, LIU Bin-bin, and SHU Min

PDF

Effects of purple yam powder on the quality and antioxidant activity of steamed bread
SHI Yu-ru, ZHENG Zong-ping, GUO Feng-xian, CHEN Yang, and LI Jin-gui

PDF

Research on the formula optimization and quality characteristic of nutritional noodles
HE Yun-ran, SHEN Wang-yang, WANG Zhan, JIN Wei-ping, and JIA Xi-wu