•  
  •  
 

Volume 38, Issue 11 (2022)

Frontier View

Fundamental Research

PDF

Flavor analysis of passion beer based on GC-IMS technology
GONG Xiao, CHEN Ting-hui, HU Xiao-jun, FAN Wei-wei, LI Ya-jun, and ZHAO Xin-qiang

Safety & Inspection

PDF

Determination of duck meat adulteration ratio in pork stuffing
FEI Ying-min, PAN Lei, NI Xue, and ZHANG Gen-sheng

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Study on optimization of motion parameters of catfish headless processing device based on FEM
LI Chen-yang, SHAN Hui-yong, ZHANG Cheng-hao, TIAN Yun-chen, and WEI Yong

PDF

Research on mill distance monitoring system based on machine vision
LU Shao-jie, WU Wen-bin, ZHANG Wen-long, HOU Ning-pei, LIU Pei-kang, and ZHAO Qi-feng

Packaging & Design

PDF

Storage stability of bilayer indicator films containing anthocyanin
WANG Wen-yan, ZHOU Xi, WEI Zhen, YU Xi-zheng, and XIONG Guo-yuan

Storage Transportation & Preservation

Extraction & Activity

PDF

Analysis of protein extraction and antioxidant activity of enzymatic hydrolysates from scallop processing by-products
GUO Yu, WEN Shi-yu, NI Ce, OU Xiao-hui, QU Ting-min, WU Ying, HE Shu-wen, LI Hong-hui, CUI Bo, CHENG Yun-hui, and WEN Li

Development & Application

PDF

Effect of spray drying on the functional properties of egg yolk powder
ANG Yuan, DUAN Xu, CAO Wei-wei, REN Guang-yue, WANG Zhe, and LI Lin-lin

PDF

Effects of typical hot processing on the quality of chestnut
ZHOU Kui, LI Ming-juan, ZHANG Ya-yuan, and ZHOU Qing

PDF

Preparation and application of Maillard reaction flavors based on cigar tobacco leaf residues
XU Xiu-juan, WANG Ai-xia, HU Shao-dong, SHI Qing-zhao, YANG Chun-qiang, and MA Ji

Advances

PDF

Progress in the analysis and detection of steroidal hormones in royal jelly
LI Zheng, YANG Jing, JIAO Li-li, LI Hui, and WU Wei

PDF

Research progress on extraction of phenols with natural deep eutectic solvent
ZHANG Yi-xin, WU Xu-ran, HE Ruo-han, FENG Shuo, and YANG Feng-qi

PDF

Research progress of mushroom sauce
CHEN Jing, TANG Hao-guo, WANG Jia-kang, YANG Tong-xiang, and MA Li-ping

PDF

Research progress of plant-based meat products
DOU Kang-ning, ZHAO Yong-gan, JIN Shao-ju, LI Chao-min, DENG Tong-xing, and ZHAO Zhi-jun

FM-cover-38.11