•  
  •  
 

Volume 38, Issue 4 (2022)

Frontier View

PDF

Research progress of protein-based plant polyphenol nano-delivery carriers
CHEN Yang-ling, JIAO Ye, CUI Bo, FANG Fang, YANG Jing-jie, and CHENG Yun-hui

Fundamental Research

PDF

Inhibitory effect of sea cucumber coelomic fluid extracts on white shrimp autolysis
NIE Bin, LI Ao-ting, CUI Xiao-fan, DU Yi-nan, YAN Jia-nan, and WU Hai-tao

PDF

Effect of sulfate modificate on the structure and antioxidant activity of jujube polysaccharide
GONG Xiao-pei, ZHANG Jian, GUO Xiao-bin, MAO Xiao-ying, and ZHANG Lian-fu

PDF

Analysis of kombucha microflora and the isolation and identification of dominant bacteria
XU Su-yun, LI Jia-jia, FANG Wei, WANG Yan-ping, and GENG Wei-tao

PDF

Study on composition difference and antioxidant activity of peel and kernel from raw and fried semen of Ziziphi spinosae
XIAO Feng-qin, LIU Hui, YANG Yi-liu, YU Qian, LI Jia, ZHANG Hong-yin, SHAO Shuai, LI Guang-zhe, and YAN Ming-ming

Safety & Inspection

PDF

Preparation of matrix reference material for acetamiprid in cowpeas
LIU Yan, YIN Ke-ke, LI Bo, PANG Quan, and YANG Ya-qin

Food Equipment & Intelligent Manufacturing

PDF

Study on performance of kitchen waste spiral extrusion device based on discrete element method
FENG Shuo, WANG Yan-gang, WANG Xin-kun, YUAN Hao, LIU Wei, and GUO Peng-ning

Packaging & Design

PDF

Design and implementation of small color recognition system for beverage bottle caps
DENG San-xing, SUN Sai-wei, YANG Meng-meng, ZHANG Kai, and LI Shuai

Storage Transportation & Preservation

PDF

Melon weak microwave-assisted hot air drying characteristics and mathematical model
ZHANG Jian-chao, BAI Yu-jia, FENG Zuo-shan, ZHENG Li-ping, and DILINUR Jakefu

Extraction & Activity

PDF

Study on preparation of collagen peptides from Micropterus salmoides skin and its antioxidant activity
HAN Meng-yao, LI Xin-yue, WANG Xiao-mei, WANG Guo-zhi, YE Jin-yun, and ZHANG Zhong-shan

PDF

Explore the inhibitory effect of Perilla crude extract on metabolic syndrome-related enzymes based on molecular docking
YU Yu-ting, ZHANG Yanl, ZHANG Ying, LI Na-na, CHENG Yan, ZHENG Meng-di, YAN Ping, and CHAI Xi-yan

PDF

Effects of extraction methods on the quality of elderberry seed oil
XUE Qing, ZHAO Hong-jin, DAI Long, ZHAO Wen-xin, WANG Jun, ZHU Xin-liang, GAO Peng, and ZHANG Hong-meng

PDF

Quality properties of mixture of the proso millet and rice
REN Jing, JIANG Wen-qian, ZHAO Ning, JI Xiao-hui, LI Meng-qing, and DU Shuang-kui

Advances

PDF

Advance in research on heat treatment mechanism of infrared radiation and its application in foods
YU Xian-long, CHU Bin, XIAO Hong-wei, ZHANG Wei-peng, ZHAO Feng, and ZHANG Zong-chao

PDF

Research progress on industrial auxiliary materials fermentation of cigar tobacco leaf
YE Hui-yuan, DING Song-shuang, DUAN Wang-jun, HUANG Ming-yue, and SHI Xiang-dong

PDF

Research progress on composition and processing of Flos Lonicerae
LUO Lian, YE Meng, LIN Jing, CHEN An-jun, MO Han-ru, YU Jian-bing, and LIU Xing-yan

PDF

Research progress on the determination of free-base nicotine in tobacco and tobacco products
ZHANG Hao, HAN Shu-lei, CHEN Huan, HOU Hong-wei, and HU Qing-yuan