•  
  •  
 

Volume 32, Issue 1 (2016)

Fundamental Research

PDF

Study on removal of Staphylococcus aureus biofilm by acidic electrolytic oxidation water
YU Ming, ZHANG Quankai, LUO Xiaojun, CHEN Haiqiang, and YANG Gongming

PDF

Study on influence of amino acids commercial cigarette sensory quality by Partial Least Square Regression
ZHAO Juan, SHEN Ning, YU Jingyang, XIA Shuqin, CAI Jibao, LUO Juanmin, XU Da, ZHANG Xiaoming, and SU Jiakun

PDF

Study on screening of aroma-producing microbe and growing characters
XIE Jun, LUO Huibo, BIAN Minghong, YANG Wenbin, WANG Dadi, and WANG Yong

PDF

Effect of hot air drying dehydration and artificial inoculation on quality of Kohlrabi product
TANG Renyong, GUO Xiulan, LIU Dayu, XIE Zhenjian, and WANG Chao

Safety & Inspection

PDF

Method for rapid discrimination of varieties rice by using Raman spectroscopy
SUN Juan, ZHANG Hui, WANG Li, QIAN Haifeng, and QI Xiguang

PDF

Research on migration of melamine into acidic medium from the coating of three-piece metal cans
CHEN Ying, FAN Yuhao, LIU Zhigang, BAI Jianguo, and YAO Weirong

PDF

Determination of diethylstilbestrol in microbial degradation systems by HPLC—UV
DENG Weiqin, LI Ashuang, PENG Xian, LIU Shuangshuang, HU Kaidi, ZHANG Mengmei, HE Li, CHEN Shujuan, HAN Xinfeng, and LIU Shuliang

PDF

Determination of five phthalate residues in white spirit by gas chromatography
CAO Yong, HUA Xiaoman, ZHENG Mingzhu, WANG Nan, and LIU Jingsheng

Package & Machine

PDF

Simulation of measurement section of single screw extruder for PLA
HUANG Zhigang, LIU Kai, LI Menglin, and ZHANG Hongjian

PDF

Research on energy efficiency of pulse electric field equipment
TIAN Yuan, PING Xueliang, YAO Wenlong, and JIANG Yi

PDF

Discriminating intact and crack hazelnuts using impact sound analysis
LIU Bin, WU Xue, WANG Yafei, and HUANG Zhigang

PDF

Optimization on tea carding technology by artificial neural network
WANG Xiaoyong, LI Bing, ZENG Chen, LI Shangqing, and WU Xiankun

PDF

Design of a new continuous grading litchi peeling machine
YANG Xiaotong, DUAN Xu, GUO Guixia, and REN Guangyue

Storage Transportation & Preservation

PDF

Prediction on freshness degree of Lingwu long jujube on dielectric properties
SHEN Jingbo, ZHANG Haihong, MA Xuelian, WANG Huiqian, LI Ziwen, and ZHOU Shiping

Extraction & Activity

PDF

Analysis of components of oleoresin of cold drawn oil in Zanthoxylum with different extraction methods
JIANG Yan, PU Biao, WANG Hanqing, XU Lin, FENG Yachao, and CHEN Yan

PDF

Technology optimization of carboxymethylation on polysaccharide from rice bran
LI Zhe, YUAN Yuan, ZHU Mingpeng, XIAO Zhigang, WANG Na, and WANG Chong

PDF

Optimization of ultrasonic assisted pectinase extraction of flavonoid in hawthorn juice
LIU Hui, ZHANG Chunling, LIU Jiechao, HU Lina, and JIAO Zhonggao

PDF

Study on ultrasonic wave-assisted extraction of active substances from Antrodia camphorata
GUO Danzhao, ZHENG Wei, MA Haile, PENG Ying, LIU Renkang, and LIU Bei

PDF

Optimization on extraction technology of puerarin from Puerarialobata
CAO Xiong, AI Fang, LIU Mengyao, WANG Tong, WU Aijuan, ZHENG Qiang, LI Chao, YIN Xia, and HAN Qin

PDF

Optimization on extraction technology of mushroom mycelium polysaccharides by ultrasonic
XUE Jing, WU Xiaotong, WANG Yingchao, ZENG Luying, and LIU Jing

Development & Application

PDF

Effect of hot air drying temperature on qualities of sweet potato powder
GUO Ting, CHEN Zhenlin, HE Xinyi, XIE Dongdi, and HUANG Huiling

PDF

Effect of blanching treaments on quality of vacuum fried ginkgo kernel
HAN Hongwei, XIE Bowen, XU Dan, ZHANG Min, and LIU Jie

PDF

Influence of Perilla leaf superfine powders on dough properties and bread quality
TIAN Haijuan, ZHU Zhu, ZHANG Chuanzhi, and YU Zishuai

PDF

Optimization on pre-cooked processes for kidney bean
WANG Ting, YU Lei, LI Shuaifei, LIU Jianan, and WANG Weixu

Advances

PDF

Antitumor and antiangiogenic effects of flavonoids
LI Xiangzhou, LUAN Fangfei, ZHANG Sheng, and HUANG Dan

PDF

Research process on scale-up factors and methods of self-inducing bioreactor
JIANG Kaiwei, LUO Haiyan, DOU Bingran, and HONG Housheng

PDF

Progress of infrared drying technology applied in processing of fruits and vegetables and grain
WEI Zhongcai, SUN Chuanzhu, ZHANG Lili, SU Guoliang, and SHI Dongyue